Aandacht Hypotheken vindt juiste advisering en voorlichting van groot belang. In onderstaande brochures vindt u informatie over onze dienstverlening, onze relatie met banken en verzekeraars, kosten, kwaliteitsnormen en de relatie met onze klanten. Ook leest u hoe u een klacht kunt indienen.

Het Hypotheekadvies Stappenplan
Aandacht Hypotheken vindt het belangrijk dat u het juiste inzicht krijgt in wat wij voor u doen. In het Het Hypotheekadvies stappenplan ziet u alle stappen die wij  tijdens en na het hypotheektraject voor u nemen.

Formulieren

Bij het aanvragen van een hypotheek heeft u over het algemeen een werkgeversverklaring nodig. Hiervoor bestaat een door iedere bank geaccepteerd standaard formulier.

Dit formulier Declaratie bouwdepot kunt u bij de meeste geldverstrekkers gebruiken voor het indienen van bouwnota’s. Bewaart u altijd een kopie van de nota’s en het formulier als u deze opstuurt. De nota’s moet u ook aan de Belastingdienst kunnen overleggen.

Brochures

Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs
De Stichting Erkenningsregeling Hypotheekadviseurs (SEH) is een initiatief van de gezamenlijke hypotheekaanbieders. De SEH helpt consumenten bij het vinden van deskundig hypotheekadvies. Zij doet dit via een erkenningsregeling voor hypotheekadviseurs die aantoonbaar voldoende kennis en ervaring hebben op het gebied van hypotheekadvies. Meer hierover leest u in de Beroepscode SEH.

Nederlandse Vereniging Hypothecair Planners (NVHP)
Het begrip hypothecaire planning staat voor inkomensplanning en vermogensopbouw met de eigen woning als fundament. Hypothecair Planners zijn ervaren hypotheekbemiddelaars, die zich onderscheiden van de gemiddelde hypotheekadviseur dankzij een specifieke HBO-opleiding Hypothecair Planner. De Hypothecair Planner adviseert u op juridisch, fiscaal en economisch gebied over inkomensplanning en vermogensopbouw. Zij hebben zich verenigd in de NVHP. (lees meer..)

Facebook