Bij het kopen van een nieuwbouwwoning komen er andere dingen kijken dan bij de aankoop van een ‘bestaand huis’. Aandacht Hypotheken heeft zich onder meer gespecialiseerd in de financiering van nieuwbouwwoningen en kan in heldere taal begrippen als bouwrente, renteverlies en overbruggingsfinanciering verduidelijken.

Wij leggen u uit met welke kosten u tijdens de bouwperiode nog meer te maken kunt krijgen en rekenen u graag voor wat in uw situatie een goede hypotheekconstructie kan zijn.

“Let U op:
De algemene regel van hypotheekrenteaftrek is in uw situatie misschien niet van toepassing. Laat u daarom altijd persoonlijk informeren!”

Jan Augustinus

Hypotheek Adviseur

Aanbiedingen
Wij beschikken altijd over speciale aanbiedingen voor nieuwbouwwoningen van diverse hypotheekverstrekkers. Dit kan een rentekorting zijn, een korting op de afsluitprovisie of een totaal nieuwbouwpakket met aantrekkelijke extra’s.

Kosten tijdens de bouwperiode
Het grote verschil bij het kopen van nieuwbouw en bestaande bouw is dat u bij aankoop van een nieuwbouwwoning al te maken heeft met kosten vóórdat u in het huis kan gaan wonen. We hanteren hiervoor twee begrippen: bouwrente en hypotheekrente tijdens de bouw. Ook heeft u gedurende de bouwperiode meestal te maken met premies voor de nieuw afgesloten levensverzekering of termijnbetalingen van aflossing voor de nieuwe hypotheek.

Bouwrente
Bij een nieuwbouwproject maakt een aannemer vaak al kosten die hij op dat moment nog niet vergoed krijgt van de toekomstige kopers. Deze kosten berekent hij in de vorm van een rentevergoeding door aan de kopers. We noemen dit bouwrente. Deze rente wordt berekend over de grondkosten en eventueel over de al vervallen bouwtermijnen (als de bouw van start is gegaan).

Het totale bedrag dat u aan bouwrente verschuldigd bent, kunnen we in twee stukken verdelen: bouwrente vóór u de voorlopige koop-aanneemovereenkomst tekent (meestal bij de makelaar op kantoor) en bouwrente die wordt berekend over de periode tussen het ondertekenen van deze akte en de definitieve aktes bij de notaris.
Het eerste bedrag wordt beschouwd als een onderdeel van de koopsom. Het bedrag zelf is niet aftrekbaar, maar u kunt het meefinancieren in de hypotheek.
Het tweede deel van de bouwrente wordt door de fiscus beschouwd als financieringskosten. De fiscale behandeling is gelijk aan die van hypotheekrente. Deze rente is in het jaar van betalen aftrekbaar, maar als u dit bedrag meefinanciert in uw hypotheek, is de rente over dit stukje hypotheek niet nog eens jaarlijks aftrekbaar (rente over rente is niet aftrekbaar; dat zou een dubbele aftrek opleveren).

Hypotheekrente
Zodra u bij de notaris bent geweest en de officiële eigendom- en hypotheekakte heeft ondertekend, krijgt u te maken met kosten voor de nieuwe hypotheek. U gaat dan hypotheekrente tijdens de bouwperiode betalen. Deze rente is aftrekbaar in het jaar van betalen. U mag immers ook hypotheekrente voor uw toekomstige eigen woning aftrekken. Voor veel mensen levert dit echter dubbele woonlasten op, omdat ze ook huur of hypotheekkosten voor de huidige woning betalen. U kunt deze rentekosten tijdens de bouw vaak meefinancieren in de hypotheek. De rente over dit stukje extra hypotheek is dan echter niet ook nog eens jaarlijks aftrekbaar. (Ook hier geldt: rente over rente is niet aftrekbaar; dat zou een dubbele aftrek opleveren).

Facebook