Een hypotheek lijkt een ingewikkeld product. Veel mensen zijn dan ook geneigd de keuze voor een hypotheekconstructie aan een adviseur over te laten. Wij leggen u in een adviesgesprek graag uit dat een hypotheek wel degelijk doorzichtig en begrijpelijk kan zijn. Onze adviseurs informeren u in heldere taal over rente, aflossing en levensverzekeringen. Ook kunnen wij u adviseren over woonlastenverzekeringen bij arbeidsongeschiktheid of werkloosheid.

Wij gaan ervan uit dat u met onze hulp tot een goede keuze komt. Uiteraard kunnen wij u adviseren over alle bekende hypotheekvormen.

 Hypotheekvormen:

 

  • Aflossingsvrije hypotheek
  • Levenhypotheken
  • Spaarhypotheek
  • Beleggingshypotheek
  • Hybridehypotheek
  • Lineaire hypotheek
  • Annuïteitenhypotheek

Aflossingsvrije hypotheek
U sluit een lening af en betaalt alleen rente. Er wordt geen (verplichte) aflossing aan de bank betaald. Aan het einde van de looptijd lost u de lening af uit eigen middelen of verlengt de looptijd van de lening. Let op: na 30 jaar heeft u geen rente aftrek meer.

Leven/spaar/hybride/beleggingshypotheek
Bij al deze hypotheekvormen lost u tijdens de looptijd van de hypotheek niets af, vergelijkbaar met een aflossingsvrije hypotheek. Pas op de einddatum lost u in één keer (een deel van) de hypotheek af met een kapitaal dat u tijdens de looptijd heeft opgebouwd.
Deze hypotheekvormen zijn bijna allemaal gekoppeld aan een kapitaal(levens)verzekering.

De term levenhypotheek wordt vaak gebruikt als algemeen begrip voor een hierboven genoemd hypotheekproduct. U combineert dus een kapitaalverzekering met de geldlening. Dat kan een spaar- of beleggingsverkering zijn, maar ook een verzekering met (jaarlijkse) winstdeling. Afhankelijk van de gekozen dekking is het eindkapitaal geheel of gedeeltelijk gegarandeerd. In het laatste geval bestaat het risico dat u de hypotheek niet in zijn geheel kunt aflossen.

De spaarhypotheek is gekoppeld aan een kapitaalverzekering (KEW) of aan een bankspaarrekening (SEW). Zolang de hypotheekrente aftrekbaar is, is het belastingvoordeel over de gehele looptijd maximaal, omdat u de lening pas aan het einde van de looptijd in één keer helemaal aflost. Bij een spaarhypotheek heeft u 100% garantie op het geplande kapitaal op de einddatum.

Beleggingshypotheken zijn er in twee varianten. U kunt beleggen via een levensverzekering of direct in aandelen/beleggingsfondsen. Belegt u via een levensverzekering, dan bouwt u kapitaal op door betaling van premie die wordt belegd in fondsen. Belegt u zonder verzekering dan bouwt u het eindkapitaal op via maandelijkse of eenmalige inleg in beleggingsfondsen. Bij beide vormen bestaat het risico dat u door tegenvallend rendement de hypotheek niet in zijn geheel kunt aflossen.

De hybride hypotheek is een mengvorm; u kunt sparen en beleggen combineren voor de opbouw van het eindkapitaal.

Lineaire en annuïteitenhypotheek
U betaalt rente en aflossing aan de bank. Hierdoor neemt uw schuld tijdens de looptijd geleidelijk af.
Bij de annuïteitenhypotheek lost u aan het begin van de looptijd weinig af en betaalt u veel rente; aan het eind van de looptijd lost u meer af en betaalt u minder rente. De bruto hypotheeklasten zijn wel iedere maand gelijk, maar u gaat tijdens de looptijd steeds minder rente betalen, waardoor u dus minder belastingvoordeel geniet. Hierdoor stijgen de netto hypotheeklasten gedurende de looptijd van de hypotheek.
Bij de lineaire hypotheek lost u iedere maand een vast deel van de lening af. Tijdens de looptijd van de lening betaalt u daardoor steeds minder rente. De hypotheeklasten nemen daardoor af gedurende de looptijd van de hypotheek.

 

Facebook